Według ogólnodostępnych statystyk porównawczych, na budowie występuje największa liczba wypadków. Jak to możliwe, jeżeli aktualnie jest wspomagana nowymi technologiami? Fakt jest taki, że wielkie maszyny, usprawnienia, nie koniecznie idą w parze z bezpieczeństwem i rozwagą pracowników. Eurosanet nawet stwierdził, że jeżeli chodzi o budownictwo, to w większości krajów europejskich plasuje się do niebezpiecznego sektora. Typy wypadków można podzielić na: upadki, spadające przedmioty, upadek z wysokości, zasypania, niewłaściwe użytkowanie maszyn oraz w największej przyczynie wypadków – nieostrożnego podejścia pracownika. Ryzyko, czy też niebezpieczeństwa stojące przed pracownikami w budownictwie dzielone są na 3 czynniki:

Niebezpieczny – Jest to ryzyko zgonu, lub poniesienia bardzo dotkliwych urazów,
Szkodliwy – Określa pogorszenie stanu zdrowia,
Uciążliwy – Utrudnia wykonywanie pracy, choć nie jest niebezpieczny dla zdrowia.
Do przyczyny wystąpienia niebezpieczeństw można zaliczyć:

– przemieszczające się maszyny,
– ruchome elementy maszyn, urządzeń,
– ostre elementy, wystające elementy, które mogą nie zostać zauważone,
– spadające elementy,
– brak zabezpieczenia podczas pracy na wysokości — szelki,
– źle zabezpieczone żrące substancje,
– prąd elektryczny,
– przejścia przecinające drogę ciężkich maszyn,
– nieodpowiednia nawierzchnia,
– nieumiejętne korzystanie z zabezpieczeń, elementów ochronnych.

Osobą odpowiedzialną za sporządzenie i przeglądu planu bezpieczeństwa jest kierownik budowy, który powinien koordynować cały proces budowy, powinien egzekwować przestrzeganie zasad BHP. Dla każdego pracownika powinien zapewnić odzież ochronną oraz inne elementy niezbędne do bezpiecznej pracy np. okulary ochronne. Za stan bezpieczeństwa, higieny podczas pracy ponosi odpowiedzialność sam pracodawca, który ma obowiązek sprawdzania pracowników i niedopuszczenie do danej pracy osoby bez kwalifikacji, powinien zapewnić pełne wyposażenie stanowiska pracy, spełniające wymagania dotyczące BHP. Dodatkowo powinien dbać i wymagać badań lekarskich pracowników, zapewnienie instrukcji pracy, regulaminu, zapewnienie szkoleń z bezpieczeństwa. Podczas wyboru osoby prowadzącej, powinna być odpowiedzialna za organizowanie stanowisk oraz egzekwowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji zagrażających pracownikowi. Sam pracownik powinien bez kompromisowo przestrzegać wszystkich zasad oraz regulaminów. Do swoich priorytetowych obowiązków można zaliczyć czynny udział w szkoleniach BHP, wykonywać pracę zgodnie z własnymi kwalifikacjami, podczas pracy dostosować się do regulaminu oraz przestrzegać poleceń przełożonych a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia albo zdrowia zawiadomić kierownika budowy.
Do szczególnej uwagi należy także miejsce wykonywania budowy. Cały teren powinien zostać odpowiednio zagospodarowany, w tym celu w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć teren ogrodzeniem, co uniknie wtargnięcie niepowołanej osoby, do pozostałych kryteriów zaliczyć można wyznaczenie strefy najbardziej niebezpiecznych, doprowadzenie na plac budowy wody oraz energii elektrycznej, stworzenie dróg dla ciężkich maszyn i dla osób oraz zagospodarowaniu miejsca higieno-sanitarnego.

Artykuł powstał przy współpracy z kardiochirurgiem, dr. n. med. Tomaszem Urbanowiczem, który prowadzi gabinet kardiolog w Poznaniu.