Produkty przechowywane w magazynach są szczególnie narażone na uszkodzenie oraz zanieczyszczenie przez szkodniki. Najczęściej atakowane są płody rolne i produkty żywnościowe, a także wyroby z drewna.

Najpopularniejsze szkodniki

Do szkodników żerujących w magazynach zaliczyć można przede wszystkim owady i gryzonie, a także roztocze oraz drobnoustroje. W przechowywanym zbożu największe szkody wyrządzają insekty takie jak m.in. wołek zbożowy, trojszyk ulec czy mól ziarniak. Ziarno zjadane jest również przez szczury i myszy, które dodatkowo zanieczyszczają produkty sierścią i odchodami, a także roznoszą wiele chorób zakaźnych. Natomiast roztocze i drobnoustroje żerują na ziarnach, które w wyniku spożycia mogą doprowadzić do poważnych dolegliwości układu pokarmowego. Wszystkie te szkodniki powodują bardzo duże straty towarów magazynowych.

Straty wyrządzane przez szkodniki

Ubytek zepsutych lub zjedzonych przez szkodniki towarów sięga niemal 10% w skali światowej. Ich obecność ma również bardzo negatywny wpływ na higienę przetrzymywanych w magazynach produktów, ponieważ może doprowadzić do ich zanieczyszczenia lub skażenia. Dlatego tak duże znaczenie ogólnospołeczne i gospodarcze ma skuteczna walka ze szkodnikami. Ochrona przed ich działaniem związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem czystości, a także składowaniem towarów w specjalnie zabezpieczonych magazynach.

Metody zwalczania szkodników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, chemiczne środki zwalczania szkodników stosowane powinny być regularnie. Deratyzacja polega na wykładaniu gryzoniom silnych środków trujących razem z ziarnami zbóż. Celem dezynsekcji jest niszczenie owadów i pajęczaków za pomocą środków trujących, duszących oraz odstraszających. Szkodniki w magazynach zwalczać można również metodami mechanicznymi i biologicznymi np. poprzez rozstawianie pułapek na gryzonie czy zakażanie ich chorobami. Stosuje się także metody fizyczne, polegające na zastosowaniu niskiej lub wysokiej temperatury, stwarzającej warunki uniemożliwiające szkodnikom przeżycie.  Najlepiej jednak zwrócić się do firmy (np. http://www.inso-tech.com.pl), która zajmuje się tym profesjonalnie.