Z roku na rok coraz więcej mieszkańców centrów miast wyprowadza się na obrzeża. Dzieje się tak dlatego, że mieszkania z dala od centrum są tańsze. Poza tym, hałas spowodowany przez samochody na osiedlach oddalonych od miast jest mniejszy.

Jednak stopniowe rozlewanie się miast ma również wady. Powoduje to zwiększenie się mobilności mieszkańców, którzy nie mogą już dojść pieszo do miejsc docelowych jak praca czy centrum handlowe. W przypadku słabo funkcjonującego na nowych osiedlach transportu zbiorowego, wiele osób decyduje się na samochód. Odległości pokonywane przez mieszkańców są coraz większe, a przy zwiększającym się natężeniu ruchu pojawia się również problem występowania korków.

Dojazd z przedmieść jest zwykle utrudniony, gdyż do centrum prowadzi mało dróg, które są w szczycie porannym bardzo obciążone. Czas przejazdu może wydłużyć się nawet dwukrotnie. Wyprowadzając się na przedmieścia warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę mieszkania, ale na dostępność transportową. Najlepiej jest wybierać osiedla, gdzie dostępny jest transport szynowy – np. tramwaj.