Projektowanie konstrukcji budowlanych jest to twórcze i celowe działanie człowieka, który obmyśla sposób swojego postępowania w taki sposób, aby możliwe było powstanie obiektu budowlanego oraz jego bezpieczne i niezawodne użytkowanie w dokładnie określonych warunkach oraz w przewidywanym czasie. Budownictwo jako proces projektowy polega na kształtowaniu, określeniu obciążeń i oddziaływań zewnętrznych, a w kolejnym etapie na obliczeniu sił wewnętrznych działających na projektowany obiekt, wymiarowanie konstrukcji, a następnie sporządzenie opisu technicznego i rysunków konstrukcyjnych.

Kształtowanie to ogólny zamysł projektanta, uwzględniający powstającą bryłę. Obciążenia i oddziaływania zewnętrzne mogą pochodzić od gruntu. Jeżeli grunt ma ograniczoną nośność, należy zastosować odpowiedni fundament. Obliczenia sił wewnętrznych dokonuje się z wykorzystaniem specjalistycznych wzorów oraz oprogramowania.

W dzisiejszych czasach rysunki konstrukcyjne oraz wymiarowanie wykonywane jest w programach komputerowych wspierających projektowanie. Ułatwiają one pracę projektanta, gdyż umożliwiają łatwy wydruk w odpowiedniej skali.