BHP, Budownictwo

Ochrona przeciwpożarowa. Gaśnice i środki gaśnicze.

gasnica sklep przeciwpożarowy

Pożar, co to właściwie jest?

 Właściwie nikt z nas nie powinien mieć problemu z wyobrażeniem sobie takiego zjawiska jak pożar. Jest oto pojęcie powszechnie znane, jednak, żeby dokładnie uchwycić jego charakter posłużę się definicją zaczerpniętą z literatury:

 Pożar jest to gwałtownie przebiegającym , z wydzielaniem płomieni oraz stałych, ciekłych i lotnych produktów spalania, procesem utleniania się materiałów palnych, czyli łączenia się materiałów palnych z tlenem (lub innym utleniaczem, jednak z uwagi na to, że prawie 100% pożarów utlenianych jest tlenem, a prawie 90 % z nich tlenem atmosferycznym, będziemy mówić tylko o tlenie, jako czynniku podtrzymującym palenie.[1]

Trzy najważniejsze składowe pożaru

 Z pierwszego akapitu wiemy już, że pożar aby się rozwijał musi mieć dwie składowe, czyli: materiał palny oraz utleniacz, zdefiniowany przez nas jako tlen, najczęściej tlen atmosferyczny. Żeby jednak doszło do pożaru potrzebny jest jeszcze jeden czynnik. Nazywany jest on bodźcem energetycznym. Bez niego pożar nie wystąpi. Mamy zatem tzw. Trójkąt spalania. Dlaczego jest to tak ważne, postaram się wytłumaczyć w następnych akapitach.

Poznaj swojego wroga

Żeby skutecznie walczyć z pożarem trzeba było najpierw zbadać szczegółowo ten skomplikowany proces. Wiemy już z poprzedniego akapitu, że do powstania pożaru potrzebne jest zaistnienie trójkąta spalania, czyli wspólne wystąpienie: materiału palnego, bodźca energetycznego oraz utleniacza. Spróbujmy zobaczyć co się dzieje krok po kroku kiedy zaczyna się pożar.

Ciała stałe

Większość ciał stałych, żeby się zapalić, musi w odpowiedniej części przejść w stan gazowy. Inaczej mówiąc pod wpływem dostarczanej energii (patrz bodziec energetyczny) ciało stałe ogrzewa się i zaczyna wydzielać fazę gazową, która następnie po przekroczeniu określonej temperatury (dla każdego materiału innej) zapala się. Płomień na ciele stałym, będzie rozprzestrzeniał się po jego powierzchni. Warto tutaj wspomnieć, że ciała stałe mogą się albo żarzyć (drewno, papier) lub topić (tworzywa sztuczne).

Ciecze palne

Tutaj, mamy do czynienia z paleniem się par. Znowu, pod wpływem bodźca energetycznego ciecz ogrzewa się i zaczyna parować. Kiedy stosunek par cieczy do powietrza jest odpowiedni następuje zapłon.

Gazy palne

Warunkiem powstanie pożaru gazu palnego jest jego odpowiednie stężenie w mieszaninie z tlenem. Jeśli jest go za mało nie dojdzie do zapłonu.

Jak to ugasić?

Skoro już wiemy co to jest pożar i jak on przebiega, spróbujmy go ugasić. Tylko jak się do tego zabrać? Kluczem jest tutaj trójkąt spalania. Jeżeli z pożaru usuniemy choćby jeden z elementów trójkąta, to, jak wynika z naszych rozważań, zjawisko ustanie. Spróbujmy!

Deficyt utleniacza

Jedna z najpowszechniej stosowanych metod to wyparcie z pożaru utleniacza czyli tlenu. Przykładów jest cała masa, zacznijmy od najprostszych: gaśnice proszkowe, gaśnice, CO2. Wprowadzając te środki w obszar gaszonego pożaru wypieramy stamtąd tlen i jeżeli akcja gaśnicza trwa odpowiednio długo pożar z braku tlenu ustaje

Deficyt bodźca energetycznego

Miarą ilość energii wydzielanej przez pożar jaką tu zastosujemy jest temperatura. Zatem, żeby obniżyć temperaturę możemy użyć do gaszenia wody, która jest ogólnie dostępna. W gasnicach stosuje się także skroplony dwutlenek węgla, którego temperatura podczas rozprężania spada nawet do – 78 stopni Celsjusza.

Deficyt materiału palnego

Tutaj łatwo się domyślić jakiego rodzaju działania będą sprzyjać ograniczeniu dostępu do materiału palnego. Stosowane przez strażaków wycinki części drzewostanu podczas pożarów lasów, używanie zaworów odcinających w instalacjach gazowych itp.

Oczywiście to opracowanie nie wyczerpuje w żaden sposób ani tematu przebiegu pożaru, ani technik jego gaszenia. Zachęcam do zapoznania się z literaturą fachową, chociażby z opracowaniem Pana Krzysztofa Kociołka.


 

[1] Krzysztof T. Kociołek „Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej” Kraków – Tarnobrzeg 2012


 

Tekst powstał w wyniku współpracy ze sklepem internetowym Unitechnika oferującym sprzęt gaśniczy i przeciwpożarowy.

2 Comments

  1. Paweł

    Bezpieczeństwo w pracy jest najważniejsze.
    My organizowaliśmy szkolenia BHP dzięki uprzejmości biura rachunkowego M-A z Łodzi które zajmuje się naszymi dokumentami. Bardzo dobre, rzetelne biuro i mają jeszcze dodatkowe usługi jak właśnie szkolenia BHP, pomoc prawnika czy Kadry i płace. Polecam =)

  2. BHPEX

    Trzeba przyznać, że dość ciekawie napisany artykuł.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén