Obiekty tak zwanej małej architektury, które bez zezwolenia można postawić w ogrodzie to między innymi niewielkie kapliczki, figury, posągi, altanki, donice, huśtawki, piaskownice oraz śmietniki.

Prawo budowlane jednoznacznie stwierdza, że przez obiekty małej architektury można rozumieć wymienione wyżej niewielkie budowle.
W zależności od ich funkcji i roli jaką pełnią można je dodatkowo podzielić na trzy kategorie.

Są to obiekty kultu religijnego. W tej grupie można wymienić obiekty takie jak kapliczki, wolnostojące krzyże przydrożne oraz figurki i pomniki świętych.
Kolejna grupa to obiekty architektury ogrodowej czyli na przykład posągi, niewielkie sadzawki oraz wodotryski czy osłonki na drzewa.
Do trzeciej kategorii należą obiekty użytkowe, które służą codziennej rekreacji. Może to być na przykład piaskownica, huśtawki, drabinki czyli elementarne wyposażenie placów zabaw, altanki, ławki, stojaki na rowery, kontenery na używaną odzież oraz różnej wielkości śmietniki.
Jako obiekty małej architektury ogrodowej można również zaliczyć ogród skalny albo murowany lub betonowy grill.

Jest to przykładowe wyliczenie obiektów małej architektury, na bazie którego da się sklasyfikować podobne elementy. Wszystko jest kwestią właściwej interpretacji przepisów i własnej kreatywności.

Pojęcie małej architektury obejmuje także nieco większe obiekty takie jak przystanki autobusowe oraz popularne kioski ruchu.