Techniczne kierunki studiów w ostatnim czasie stały się bardzo popularne. Inżynierom dużo łatwiej jest znaleźć zatrudnienie niż humanistom czy artystom. Na politechnikach najpopularniejszymi kierunkami studiów są budownictwo i architektura. Oba kierunki kształcą przyszłych inżynierów odpowiedzialnych za projektowanie i budowę wszelkich obiektów budowlanych, zaczynając od domów mieszkalnych, a kończąc na mostach i innych obiektach inżynierskich. Architektura jest kierunkiem mniej technicznym od budownictwa, można tam znaleźć specjalności związane z urbanistyką, czy nawet architekturą krajobrazu. Natomiast w ramach budownictwa można studiować konstrukcje budowlane, mosty, drogi czy organizację budowy. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie jako inżynierowie budowy, ale także projektanci różnych branż. Obie specjalności wymagają od studentów ścisłej wiedzy technicznej, humaniści, dla których matematyka nigdy nie była mocną stroną, na pewno sobie na nich nie poradzą. Architektura jest o tyle trudniejszą branżą, że nie wystarczy mieć ścisły umysł, trzeba być również trochę artystą.