Jak stworzyć miłą atmosferę w domu, aby domownikom chciało się do niego wracać? To pytanie zadaje sobie wiele osób, pragnących pielęgnować i podtrzymywać ognisko domowe.

Każda matka marzy, aby usłyszeć od swojego dziecka słowa: „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. Jest to jeden z najbardziej wartościowych komplementów, świadczy on o dobrym wychowaniu, wysokiej kulturze osobistej panującej w domu oraz jest efektem długotrwałych działań.

Serdeczność i uczynność dzieci w stosunku do rodziców jest największym uznaniem dla opiekunów. Wychowanie XXI wieku opiera się na relacjach koleżeńskich, dzieci bardzo często zwracają się do swoich rodziców po imieniu, są angażowane w sprawy biznesowe i mogą jasno wyrażać swoje zdanie. Kiedyś osoby młode nie miały takiego przywileju, otrzymywały go, osiągając właściwy wiek i odpowiednie doświadczenie życiowe.

Nie ma jasno określonych reguł, mówiących o wychowaniu młodych osób. Każdy rodzic ma prawo decydować o zasadach panujących w jego domu. Obserwacje pokazują, że zdobywanie uznania działa w dwie strony i nie zależy od stosowania dyktatury, a stwarzaniu odpowiedniego komfortu życia.