Niewiele osób wie, że sieci wodociągowe otaczają nas ze wszystkich stron. To właśnie dzięki nim możemy korzystać z czystej wody bez żadnych limitów.
Dostęp do bieżącej wody jest wymogiem, który musi być spełniony we wszystkich budynkach, jakie zamieszkują ludzie lub maja do nich dostęp. Tak więc wodę doprowadza się do domów, ale również firm i miejsc użyteczności publicznej.

Zanim powstały wodociągi, były…

Każda technologia ma swój początek w prostych rozwiązaniach. Niegdyś ludzie budowali swoje osady w pobliżu dużych zbiorników wodnych takich jak rzeki, czy jeziora. W ten sposób powstały miasta. Przyrost ludności zmuszał osadników do stosowania innych rozwiązań w celu pozyskiwania czystej wody. Potrzeba doprowadziła do powstania studni. Stały się one nieodłącznym elementem miast.
Kolejnym etapem w rozwoju dostępu do wody było tworzenie łaźni. Na takie dogodności mogła pozwolić sobie tylko arystokracja i osoby z najwyższych sfer.

Wodociągi i ich historia

Historia wodociągów według archeologów zaczęła się w mieście Herkulanum. Sieci wodociągów zostały tam odkryte w XVIII wieku podczas wykopalisk. Okazało się, że w 79 r. n.e. miasto zostało dotknięte katastrofą w postaci silnej erupcji wulkanu Wezuwiusza. Podczas wykopalisk pod lawą odkryto, że każdy budynek w Herkulanum miał stały dostęp do czystej wody oraz systemu kanalizacyjnego.

Innym miastem, w którym bardzo szybko rozwinęły się system wodociągów był starożytny Rzym, czyli najbardziej postępowy obszar, jak na ówczesne czasy. W Rzymie można było skorzystać z miejskiej łaźni, czy ochłodzić się przy fontannie. Ponadto niektóre domostwa miały stały dostęp do bieżącej wody.

Wodociągi obecnie

W XXI wieku większość państw zapewniła dostęp do bieżącej wody mieszkańcom. Wszystkie kraje europejskie posiadają rozbudowane sieci wodociągów, aby ludzie mogli korzystać ze stałego dostępu do czystej wody.

Oczyszczanie ścieków

Jednym ze sposobów pozyskiwania wody jest oczyszczanie ścieków. Proces ten rozpoczyna się w domach, gdzie zanieczyszczenia za pomocą kanalizacji są transportowane do oczyszczalni, a następnie poddawane procesom oczyszczającym. Pierwszym etapem jest filtracja mechaniczna, czyli oddzielenie frakcji stałej od ciekłej. Najczęściej przeprowadza się to odsiewając zabrudzeń poprzez przepuszczanie nieczystości przez sita. Ścieki można czyścić również za pomocą wirowania.
Jeśli ścieki pochodzą z zakładów przemysłowych i możliwe jest, że zawierają metale ciężkie należy przeprowadzić oczyszczanie chemiczne, aby pozbyć się wszystkich toksycznych związków zawartych w nich.
Niedokładne oczyszczenie ścieków może powodować rozwijanie się pałeczki okrężnicy E. coli i innych drobnoustrojów zagrażających życiu oraz zdrowiu człowieka. Pozbywanie się bakterii przebiega z użyciem biologicznego oczyszczania ścieków. Populacje mikroorganizmów odpowiadają za rozkład wszelkich innych powstałych form organicznych w ściekach.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opisującym metale i ich stopy, który również powstał przy współpracy z firmą Hydronet.