Budownictwo jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. To w końcu właśnie dzięki tej dziedzinie mamy dostęp do różnych obiektów. Możemy również sami je stwarzać, aby uzyskać np. nowy dom. Czym więc właściwie jest budownictwo?

Budownictwo to dziedzina, która jest bezpośrednio związana z działalnością człowieka. Polega na wznoszeniu obiektów budowlanych. Pod-dziedziną tej nauki jest inżyniera budowlana. To gałąź, która łączy w sobie przede wszystkim wiedzę praktyczną. Ona mówi o tym, jakie techniki należy stosować podczas budowania. Głównym zadaniem budownictwa jest oczywiście tworzenie nowych obiektów. Oprócz tego dziedzina zajmuje się także odbudową, modernizacją, przebudową, a nawet i konserwacją. Wyróżniamy dwie odmiany budownictwa – lądowe i wodne. Zależą one od usytuowania danego obiektu budowlanego, który np. trzeba zmodernizować.

W szczególnych przypadkach budownictwo może łączyć się również z rozbiórką istniejących już obiektów budowlanych. Rozbiera się budowle, które nie spełniają pewnych wymogów technicznych. Mogą wtedy narażać innych ludzi na niebezpieczeństwo lub zagrażać ich życiu.