Nowoczesne domy XXI wieku architekci starają się aby były przyjazne mieszkańcom, ale także by nie szkodziły środowisku naturalnemu. Od ponad dwóch lat nastąpił wzrost popytu na tego typu budownictwo, ze względu na możliwość obniżenia kosztów eksploatacji. Spadek poziomu złóż naturalnych może powodować w przyszłości wzrost cen na rynku energetycznym. W głównej mierze najważniejszym aspektem jest ograniczenie strat ciepła. Niestety po wejściu Dyrektywy EPBD (The Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/EC) odnośnie właściwości energetycznych budynków, takie rozwiązania staną się koniecznością. Prawo przewiduje, że po 31 grudnia 2020 roku, na terenie całej Unii Europejskiej będzie wymóg wznoszenia tylko energooszczędnych budynków ze znikomym zapotrzebowaniem na energię. Niestety w naszej mentalności istnieje świadomość, że bez odpowiedniego pieca, i to na węgiel lub inny tego typu materiał, nie jesteśmy w stanie zaspokoić poczucia ciepła w mieszkaniu. Na szczęście młodzi ludzie coraz częściej otwierają się na nowe technologie, dzięki czemu otoczenie może także się zainteresować tym tematem i wziąć je po uwagę.

Czym się cechuje taki budynek? Przede wszystkim sjest to dom nastawiony na energooszczędność, a więc jest to zwarta bryła, odpowiednio usytuowana na działce. Okna są tak rozplanowane, aby były skierowane na południe i miały niski współczynnik przenikania ciepła (U). Współczynnik ten dla domów energooszczędnych wynosi 0,8-1,1W/(m2*K). Nowoczesne okna mają dodatkową powłokę, która w zależności od usytuowania całego budynku względem padającego światła słonecznego umożliwiają pozyskiwanie energii lub zapobiegają jej stratom. Przede wszystkim nie powinny być zbyt duże, najlepiej stosować wersje nieotwierane. Oprócz okien należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni dobór drzwi wejściowych. Obecnie producenci produkują w swoich fabrykach modele o coraz lepszym współczynniku U dochodzącym do 1,1W/(m2*K).

Odpowiednia izolacja termiczna zabezpieczy mury przed powstawaniem mostków termicznych, które nie dość, że powodują niekontrolowaną utratę ciepła, to sprzyjają rozwojowi pleśni i grzybów oraz uszkodzenie konstrukcji domu, co wygląda bardzo nieestetycznie. Najczęściej powstają na połączeniu dachu i ścian zewnętrznych, przy oknach, w miejscu przyłączenia balkonu, a także na ścianach piwnic i wieńcach stropu nad piwnicą. Architekci w swoich projektach wydzielają odpowiednie strefy termiczne, czyli inne temperatury przewiduje się na łazienkę, pokoje dzienne, kuchnie, sypialnie, czy korytarze. Niższe temperatury przewiduje się w pomieszczeniach gospodarczych i garażu, jednakże różnica ciepła między pomieszczeniami nie powinna przekraczać 8 stopni C. Większe zróżnicowanie powodowałoby wzrost kosztów na docieplanie odpowiednich ścian, ponieważ musiałyby być grubsze. Bardzo ważną kwestią oszczędzania energii jest prawidłowa wentylacja pomieszczeń. Obecnie skuteczną metoda jest wentylacja mechaniczna nawiewo-wywiewna z możliwością odzyskania ciepła. Największym kosztem jest zastosowanie właściwego systemu grzewczego, z niskim stopniem zużycia paliw kopalnych. Producenci polecają kocioł kondensacyjny, który mam możliwość pobierania ciepła tzw. utajonego, czyli z substancji zawartych w parze wodnej, np. spalin. Coraz częściej widzimy na dachach kolektory słoneczne, które absorbują energię słoneczną i przekształcają w ciepło. Nie tylko powinniśmy dbać o materiały budowlane, ale także o sprzęt AGD/RTV i właściwe oświetlenie w pomieszczeniach.

 

Artykuł powstał przy współpracy ze specjalistami z firmy Prodexpol, która jest polskim producentem parkietów.