Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że nawet budownictwo ma swoje pewne odmiany i podkategorie. A warto się nimi zainteresować, aby poszerzyć swoją wiedzę. Zwykle w dziedzinie budownictwa wyróżniamy budownictwo wodne oraz lądowe. Najczęściej stosuje się to drugie. Jednak to właśnie budownictwo wodne jest bardzo ciekawą dziedziną.

Budownictwo wodne to po prostu jeden z działów całego budownictwa. Jego głównym celem jest wznoszenie pewnych budowli wodnych. Mogą to być np. jazdy, kanały i śluzy. Często tworzy się również wały przeciwpowodziowe, które zapobiegają powodziom oraz wylewom wody. Ogólnie mówiąc ten dział budownictwa zajmuje się racjonalnym gospodarowaniem zasobów wodnych konkretnego miejsca, czyli danego terenu. Do najpopularniejszych budowli wodnych należą m.in. zapory wodne. Są to budowle hydrotechniczne. Stanowią pewnego rodzaju barierę, która przegradza dolinę rzeki, w której spiętrza się woda. Bariery mogą być betonowe, żelbetonowe lub ziemne. Zwykle są one ochroną przeciwpowodziową. Czasem dzięki nim można dostać się również do pewnych rezerw wody, aby móc zacząć z nich korzystać. Budowlami wodnymi są także akwedukty, kanały wodne, porty, zimowiska, a nawet i mola.