Budownictwo jest jednym z trudniejszym kierunków studiów. Wymaga od studentów, przede wszystkim cierpliwości i dokładności. Z pewnością na takim kierunku, lepiej będą czuły się osoby o dominujących typach osobowości. W tej branży umiejętności kierownicze są bardzo przydatne. Warto również znać język angielski albo niemiecki, umożliwia to czytanie oryginalnych wersji instrukcji obsługi maszyn i urządzeń budowlanych. Oprócz tego, ze znajomością języków obcych, po studiach można starać się o pracę za granicą, gdzie zapotrzebowanie na stanowiska kierownicze jest dużo większe niż w Polsce. Kierunek ten jest przeznaczony dla osób charakteryzujących się dużą sprawnością fizyczną. Wiadomo, że praca na budowie, przynajmniej z początku wiąże się z ciężką pracą fizyczną. Nikt nie zatrudni osoby od razu po studiach, bez jakiegokolwiek doświadczenia na stanowisko kierownicze a przynajmniej takie sytuacje nie mają miejsca w Polsce. Osoby te muszą więc być w pełni sprawne fizycznie. Nie zaleca się studiowania tego kierunku osobom z dużymi wadami wzroku czy problemami związanymi z układem krążenia, układem oddechowym lub układem mięśniowym. Sam kierunek jest ciekawy i obejmuje w większości zajęcia praktyczne. Jest to również jeden z bardziej przyszłościowych kierunków, ponieważ rynek nieruchomości w Polsce i za granicą ciągle się rozwija, tak więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że po jego skończeniu będzie możliwość bezproblemowego znalezienia pracy.