Budowanie domu przez długi czas było trudnym przedsięwzięciem. Od wykupienia odpowiedniego gruntu poprzez załatwienia wszystkich pozwoleń i na koniec sama budowa. Czasami batalia z urzędnikami potrafiła być trudniejsza niż wcielenie w życie najbardziej wymyślnej wizji architekta. Wszystko jednak zmieniło się na korzyść obywatela z dniem 28 czerwca 2015 roku. Wtedy bowiem w życie weszła nowelizacja prawa budowlanego poważnie zmieniając dotychczasowe zasady konstruowania domów.

Największą zmianą jaka wprowadza nowelizacja jest zniesienie konieczności posiadania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Zmiana w prawie umożliwia developerom rozpoczęcie budowy na dwa sposobu: posiadając zgodę według poprzednich wymogów prawnych, oraz bez zezwolenia na budowę, ale ze zgłoszeniem budowy. Ponadto nie potrzeba zezwolenia na budowę: altany, garażu, przydomowego ganku, wolnostojącego parterowego budynku gospodarczego, basenu, oczka wodnego i wolno stojącego budynku rekreacji indywidualnej. Stare przepisy dalej będą dotyczyć domów szeregowych i bliźniaków. Zniesiono również siedmio dniowy wymogu poinformowania organu o planowanym terminie rozpoczęcia budowy. W obecnej chwili można rozpocząć pracę 30 dni od zgłoszenia i oczywiście po złożeniu odpowiedniej dokumentacji. Inwestor otrzymuje zielone świtało jeżeli urzędnik nie znajdzie czynników uniemożliwiających budowę.

Kolejnym punktem nowelizacji jest ograniczenie listy przypadków kiedy trzeba składać zgłoszenie prac budowlanych. Dotyczy to: budowy ogrodzeń nie przekraczających 2,2m, docieplenie budynków na wysokość nie większą niż 12m, montaż pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych o mocy nie przekraczającej 40 kW, budowa obiektów małej architektury na działkach, budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w ROD o powierzchni do 35m2. Zmniejszono również listę obiektów wobec, których należy wydać pozwolenie o użytkowaniu. Nie dotyczy to obecnie: warsztatów rzemieślniczy, stacji obsługi pojazdów i wielu innych obiektów.

Zniesiono również obowiązek dołączenia oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odprowadzeniu ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i telefonicznej. Kolejny dokumentem, którego nie trzeba dostarczać jest oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Natomiast pozostał obowiązek o możliwości połączenia działki, na której znajduje się budowa z drogą krajową lub wojewódzką. Oznacza to, że taki dokument należy dostarczyć w sytuacji kiedy nie jest połączona z żadną drogą, a dodatkowe przepisy mogą wymagać takiego połączenia. Skrócono czas na tzw. milczącą zgodę. Poprzednio trzeba było czekać 21 dni, po których jeżeli urzędnik nie wyraził sprzeciwu można było zaczynać budowę, teraz wystarczy 14 dni na zastosowanie milczącej zgody.

W znacznym stopniu nowelizacja usprawniła budowę domów jednorodzinnych oraz małych obiektów budowlanych, które nie muszą mieć znaczącego prawnego wpływu na nieruchomość, a służą poprawieniu standardu życia mieszkańców i osób korzystających z działki. Według opinii ekspertów najbardziej na nowelizacji ustawy skorzystają inwestorzy indywidualni, którzy skupiają się na budowie domów jednorodzinnych. Przyspieszenie procesu realizacji inwestycji pomoże w niektórych sektorach rynku budowlanego, co może okazać się odpowiednim pobudzeniem tej branży i szansą zarówno dla obecnych od wielu lat na rynku developerów jak i dopiero co powstających firm.

 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Drewneo, która między innymi buduje domy murowane oraz drewniane.